Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικές εργασίες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 17 Αυγούστου 2017, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Σεπτεμβρίου 2017-Απριλίου 2018.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Αποκλειστικά και μόνο για συμμετοχή στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ), αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 ετών, με γνώση Η/Υ.


Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στον χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.statistics.gr, στην ένδειξη “Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ”.

Print Friendly, PDF & Email