12.1 C
Santorini
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

INΣΕΤΕ: Οκτώ προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Πρωτοσέλιδα

Τέσσερις άξονες παρεμβάσεων για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα προκύπτουν από την έκθεση εμπειρογνωμοσύνης της Considerate Group, με τίτλο: “EXPERT REPORT: Sustainable Tourism in Greece- Βιώσιμος τουρισμός στην Ελλάδα“, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ και που μπορεί να λειτουργήσει ως βάση τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Αυτοί είναι: α) διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, β) προώθηση της συνεργασίας και διάδοση βέλτιστων πρακτικών, γ) ευθυγράμμιση της τουριστικής στρατηγικής με στόχο έναν αμιγώς θετικό τουριστικό αντίκτυπο και η παρακολούθηση της προόδου της χώρας προς τον στόχο αυτό.

Η έκθεση, που παρουσιάστηκε σήμερα (20/11) στην Αθήνα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ενημέρωσης, αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει ο τομέας στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω βήματα προκειμένου να γίνει η μετάβαση από μια προσέγγιση που απλώς δεν είναι επιβλαβής, σε μια προσέγγιση που έχει αμιγώς θετικό αντίκτυπo.

Εφαρμόζοντας οκτώ προτάσεις κατά προτεραιότητα, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ενισχύσει τον θετικό του αντίκτυπο, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενός ευρύτερου φάσματος ενδιαφερόμενων μερών, να προωθήσει την οικονομική διαφοροποίηση και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες τουριστικές πρακτικές.

Διαφήμιση

Οκτώ προτεραιότητες και 21 προτάσεις για βιώσιμο τουρισμό

Στην έκθεση περιλαμβάνονται συνολικά 21 προτάσεις για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις κύριους άξονες, ενώ κάθε πρόταση έχει αξιολογηθεί ανάλογα με τη δυνατότητα υλοποίησης και το όφελος που θα προκύψει από την επιτυχή εφαρμογή της, αναδεικνύοντας τις οκτώ ακόλουθες προτεραιότητες:

1ος Άξονας | Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος  

Οι τρεις προτεραιότητες σε σχέση με τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος είναι:

 • Υπεύθυνη ενίσχυση και προώθηση προορισμών με πλούσια βιοποικιλότητα
 • Επέκταση της τουριστικής περιόδου σε προορισμούς εκτός των καλοκαιρινών μηνών
 • Προώθηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πέρα από το παραδοσιακό προϊόν “ήλιος & θάλασσα”

2ος Άξονας | Αναζήτηση συνεργασιών και διάδοση βέλτιστων πρακτικών

Δύο επιπλέον προτεραιότητες προκύπτουν σε σχέση με τον άξονα της αναζήτησης συνεργασιών και των βέλτιστων πρακτικών:

 • Ενίσχυση και προβολή των υφιστάμενων πρωτοβουλιών μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων χρηματοδότησης
 • Υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κατανόησης των ζητημάτων ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση)

3ος Άξονας | Ευθυγράμμιση της τουριστικής στρατηγικής με την πορεία προς έναν αμιγώς θετικό αντίκτυπο  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα η κεντρική προτεραιότητα εστιάζει στην:

 • Προώθηση και διευκόλυνση της υιοθέτησης εδραιωμένων πλαισίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

4ος Άξονας | Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Ελλάδας 

Δύο ακόμη προτεραιότητες θα πρέπει να τεθούν στο κομμάτι της αξιολόγησης της χώρας: 

 • Αξιολόγηση της κατανάλωσης νερού στον τουρισμό με στόχο την επικαιροποίηση του σχεδιασμού και τη διαχείριση των σχετικών υποδομών
 • Εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των προσπαθειών του τομέα ως προς τη μείωση των αποβλήτων.

Ενδεικτικά, στις 21 προτάσεις της έκθεσης περιλαμβάνονται επίσης η αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητες του τουριστικού τομέα, η εξέταση των υποδομών μεταφορών με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, η διευκόλυνση της πολυμερούς συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, ειδικά εντός των δήμων, η ανάπτυξη και προώθηση περιοχών μικρότερης επισκεψιμότητας, η δημιουργία τοπικών Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών, η υιοθέτηση δεικτών απόδοσης που ενσωματώνουν δείκτες βιωσιμότητας, ικανοποίησης επισκεπτών και ευημερίας της κοινότητας.

Από αριστερά: Α. Ίκκος – Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ, Γ. Βερνίκος – Γεν. Γραμματέας ΣΕΤΕ και Πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ, Η. Κικίλιας – Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ, Α. Θάνος – Εντεταλμένος Σύμβουλος ΣΕΤΕ

Με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ και Πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ Γιώργος Βερνίκος επεσήμανε ότι: “Ο τουρισμός έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, βελτιώνοντας το τουριστικό προϊόν και τη ζωή των κατοίκων, αλλά και δημιουργώντας παράλληλα αυξημένες απαιτήσεις για ν’ αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με κορυφαία την κλιματική αλλαγή, η ανάγκη διαχείρισης των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, η εξέλιξη της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς καθιστούν τη βιωσιμότητα προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο στόχος είναι ο τουρισμός, που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, να μην παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά να γίνει παράγοντας θετικής αλλαγής. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ενσωματώνουν ήδη τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση) στη στρατηγική τους, όμως είναι σημαντικό να ενισχυθεί στο σύνολό του ο τομέας ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη”.

Στην παρέμβαση του, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ Aλέξανδρος Θάνος αναφέρθηκε στους πυλώνες στρατηγικής του ΣΕΤΕ για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στη βιωσιμότητα. Ο κος Θάνος τόνισε ότι η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ τεκμηρίωσε την ανάγκη για δράσεις και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν απτά και αποτελεσματικά τη βιώσιμη μετάβαση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.  Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΤΕ, σε συνεργασία με τον ΙΝΣΕΤΕ και την Marketing Greece σχεδιάζει πλέγμα ενεργειών, τις οποίες θα ανακοινώσει στο προσεχές διάστημα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας δήλωσε σχετικά: “Το ΙΝΣΕΤΕ έχει αναδείξει διάφορες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως οι υποδομές, η κλιματική αλλαγή, οι έξυπνοι προορισμοί, η ισόρροπη ανάπτυξη, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η προσβασιμότητα. Με στρατηγικές κι εξειδικευμένες μελέτες, καθώς και με πρακτικά εργαλεία, υποστηρίζουμε προορισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα επιβεβαιώνει τις κατευθύνσεις που έχουν προταθεί στη μελέτη “Ελληνικός Τουρισμός 2030-Σχέδια Δράσης” σχετικά με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, τη διαχείριση των πόρων, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις υποδομές και την ολιστική αντιμετώπιση των προορισμών. Το Ινστιτούτο εστιάζοντας στη βιωσιμότητα, στο προσεχές διάστημα, θα δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη”.

Τέλος, παρουσιάζοντας τα κύρια σημεία της έκθεση, ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ Άρης Ίκκος τόνισε ότι: “Η έκθεση αναδεικνύει μια ισχυρή διασύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ του ελληνικού τουρισμού και άλλων κλάδων. Η αναζήτηση συνεργασιών και η ενίσχυση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και πλαισίων βιώσιμου τουρισμού αναγνωρίζονται ως προϋποθέσεις, αλλά και καταλύτες για την προώθηση της βιωσιμότητας στη χώρα. Η επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση του αντίκτυπου της υλοποίησης των νέων στρατηγικών, ώστε να καταγραφεί η πρόοδος και να εντοπιστούν νέες ευκαιρίες ή συναφείς προκλήσεις”.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο (στα αγγλικά) εδώ. Τα κύρια σημεία της έκθεσης, με προτάσεις για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην Ελλάδα, περιγράφονται (στα ελληνικά) εδώ.

Ο κόμβος πληροφόρησης του ΙΝΣΕΤΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://insete.gr/sustainability.

Διαφήμιση
 • Σαντορίνη 1670 μ.Χ.
 • Γιώργος Βουγιουκαλάκης - Το ηφαίστειο της Σαντορίνης
 • Πίβα Λάββα - Τοπία του νου
 • Ταξίδια ζωής Πάρι Τσάρτα
 • Akrotiri 40 years of research

Διαφήμιση
The Wine Bar at Heliotopos, Santorini - The cave


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Διαφήμιση
The Wine Bar after sunset

Ροή ειδήσεων

Σαντορίνη: Ιδέες Σαββατοκύριακου

Μετρώντας αντίστροφα για τις ημέρες των γιορτών, οι περισσότερες προγραμματισμένες δράσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο φροντίζουν να μας βάλουν...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση