Παρατείνεται, μέχρι την 17 Ιουλίου 2017, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2016, των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.


Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 223Β/29.7.2017.

 

Print Friendly, PDF & Email