Στo πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και  για την καλύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, την υγεία και τις περιουσίες των πολιτών, ο Δήμος Θήρας συγκρότησε εθελοντικές ομάδες  σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες, τις οποίες εξοπλίζει με τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό, ώστε οι εθελοντές   να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά τους. Ο ατομικός εξοπλισμός (κράνη,  γιλέκα, αδιάβροχα, γάντια, μάσκες, σφυρίχτρες κλπ) αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία παραδίδονται  στις εθελοντικές ομάδες,  όπου με ευθύνη των Προέδρων θα φυλάσσονται στα κατά τόπους  κοινοτικά γραφεία. Σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε επικαιροποίηση και σύνταξη των Σχεδίων έκτακτης ανάγκης στα σχολεία, καταγραφή και συντήρηση των  προβλεπόμενων υλικών, (πχ αναγόμωση πυροσβεστήρων).

Print Friendly, PDF & Email