22.1 C
Santorini
Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, λόγω αναβάθμισης εφαρμογών

Πρωτοσέλιδα

Tα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρούν στη μετάπτωση των εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, μια διαδικασία που θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μετάπτωσης, από σήμερα Πέμπτη 19/5, ώρα 15:00, έως τη Δευτέρα 23/5, ώρα 07:00, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών από φορείς που αντλούν πληροφορίες από τα Πληροφοριακά Συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Διαφήμιση

Συγκεκριμένα, κατά την παραπάνω περίοδο δεν θα είναι διαθέσιμο το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ίδιου του e-ΕΦΚΑ. Περαιτέρω, η μη διαθεσιμότητα θα ισχύει και για μια σειρά Πληροφοριακών Συστημάτων τόσο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσο και λοιπών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, που υποστηρίζονται από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά υπάγονται: η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, η βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.α. Στα συστήματα που επηρεάζονται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο ΕΟΠΥΥ, το ΣΕΠΕ, η ΕΡΓΑΝΗ, η ΑΑΔΕ, ο ΟΠΕΚΑ κ.ά., κατά το μέρος που βασίζονται στην άντληση πληροφοριών από τον e-ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η καταβολή των συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών παροχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό

Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα δε θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των πολιτών από το τηλεφωνικό κέντρο 1555, το οποίο θα λειτουργεί μεν για την υποδοχή ερωτήσεων και αιτημάτων, αλλά δεν θα έχει πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα για την διεκπεραίωσή τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, προκειμένου να προγραμματίσουν τις συναλλαγές τους εκτός της περιόδου διακοπής της υπηρεσίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι οι φορείς που επηρεάζονται από τη διακοπή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και οι πληροφορίες που αντλούν είναι οι εξής:

 • ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΕΓΔΙΧ): Στοιχεία Αποδοχών εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα και Συνταξιούχων, Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας
 • ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ενιαία Ασφαλιστική Ενημερότητα)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ενιαία Ασφαλιστική Ενημερότητα)
 • ΑΑΔΕ (Ενιαία Ασφαλιστική Ενημερότητα)
 • ΑΣΕΠ (Βεβαίωση προϋπηρεσίας)
 • ΓΕΜΗ (Απογραφή εργοδοτών)
 • ΔΥΠΑ (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης)
 • Υπουργείο Εσωτερικών (Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων)
 • ΕΔΟΕΑΠ
 • ΤΕΚΑ (Στοιχεία Εργοδοτών)
 • ΕΟΠΥΥ (Ασφαλιστική ικανότητα, Ενιαία Ασφαλιστική Ενημερότητα, Πληροφορίες Αποφάσεων ΚΕΠΑ)
 • ΟΠΕΚΑ (Εγγραφή Ασφαλισμένου- αποφάσεις ΚΕΠΑ – ανάκτηση αποφάσεων)
 • ΕΡΓΑΝΗ (πληροφορίες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων)
 • ΣΕΠΕ (Στοιχεία Εργοδοτών, Πράξεις Επιβολής Προστίμου/Εισφορών)
 • Υπουργείο Παιδείας (πλήθος ασφαλισμένων)
 • ΚΕΠ
Διαφήμιση

Η μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ θα επηρεάσει επίσης τη λειτουργία 230 Φορέων που χρησιμοποιούν μέρος των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (κυρίως Δήμοι και ασφαλιστικά ταμεία) και 6.364 Νομικών και φυσικών προσώπων (δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που αντλούν.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που δεν θα είναι διαθέσιμες κατά το ίδιο διάστημα είναι:

 • Υποσύστημα συντάξεων: πρωτοκόλληση νέων εργασιών, απονομές-πληρωμές, αποφάσεις συνταξιοδότησης, απονομές λόγω θανάτου
 • Παροχές: έξοδα κηδείας, επίδομα ασθένειας, ένδικα μέσα.
 • Αναγκαστικά μέτρα: πλειστηριασμός, πτώχευση κ.ά.
 • Εισφορές: ασφαλιστική ενημερότητα, εργόσημο, διαχείριση μητρώων εργοδοτών, οικοδομοτεχνικά έργα, κ.ά.
 • Καθυστερούμενες εισφορές-οφειλές-ΚΕΑΟ: Ρυθμίσεις και Βεβαίωση Οφειλών, Μηνύσεις, Ένδικα Μέσα κ.λπ.
 • Μητρώο Ασφαλισμένων: Ασφαλιστική Ικανότητα Μισθωτών, Βεβαιώσεις Μητρώου Ασφαλισμένων κ.λπ.
 • ΚΕΠΑ: Υγειονομικές Επιτροπές, Αιτήσεις Πιστοποίησης Αναπηρίας, Διαχείριση Ενστάσεων κ.λπ.
 • Κατ’ Οίκον φροντίδα συνταξιούχων
 • Σύστημα ψηφιακής απονομής σύνταξης “Άτλας”.

Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΠΣ Εργάνη

Για το διάστημα που δε θα λειτουργεί η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι υπόχρεοι εργοδότες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν κατά το διάστημα αυτό τα έντυπα-στοιχεία των άρθρων 2 και 3 της υπ’αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019 Υπουργικής Απόφασης.

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Προσλήψεις που αφορούν στο εν λόγω διάστημα θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από Δευτέρα 23/5/2022 και ώρα 07:01 μέχρι Τρίτη 24/5/2022 και ώρα 23:59:59.

2. Λύσεις εργασιακών σχέσεων που πραγματοποιήθηκαν από 13/5/2022 μέχρι και 17/5/2022 για τις οποίες το διάστημα των τεσσάρων εργάσιμων ημερών για την υποβολή των σχετικών εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εκπνέει εντός του διαστήματος της προσωρινής διακοπής λειτουργίας, θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν από 23/5/2022 (ώρα 7:01) μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωση του ανωτέρου ορίου.

Παραδείγματα:

– Λύση εργασιακής σχέσης που πραγματοποιήθηκε από 13/5/2022 μέχρι και 15/5/2022 και η προθεσμία υποβολής του σχετικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι μέχρι τις 19/5/2022, θα εκλαμβάνεται ως εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι 23/5/2022 και ώρα 23:59:59.

– Λύση εργασιακής σχέσης που πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2022 και η προθεσμία υποβολής του σχετικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι μέχρι τις 20/5/2022, θα εκλαμβάνεται ως εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι 24/5/2022 και ώρα 23:59:59.

– Λύση εργασιακής σχέσης που πραγματοποιήθηκε στις 17/5/2022 και η προθεσμία υποβολής του σχετικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι μέχρι τις 23/5/2022, θα εκλαμβάνεται ως εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι 25/5/2022 και ώρα 23:59:59.

3. Λύσεις εργασιακών σχέσεων που πραγματοποιούνται από Τέταρτη 18/5/2022 μέχρι και την Δευτέρα 23/5/2022, θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν από 23/5/2022 και ώρα 07:01 έως Πέμπτη 26/5/2022 και ώρα 23:59:59.

4. Εντυπα αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. των οποίων η καταληκτική τους προθεσμία υποβολής συμπίπτει με το χρόνο που δεν παρέχονται οι υπηρεσίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (από 19/5/2022 έως 23/5/2022), θα δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα από τις 23/5/2022, με την επανέναρξη λειτουργίας του συστήματος έως τις 24/5/2022 και ώρα 23:59:59.

Διαφήμιση
Ταξίδια ζωής Πάρι Τσάρτα

Διαφήμιση
youtube Atlantea


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Ροή ειδήσεων

Aegean: Αυξημένη κατά 50% η συνολική επιβατική κίνηση στο α’ πεντάμηνο του 2023 έναντι του 2022

Περισσότερους από 5 εκατ. επιβάτες μετέφερε συνολικά η Aegean Airlines κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, καταγράφοντας αύξηση 50% στην...