Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 15/11

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 12:00, πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο. Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου (2018)”.
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από συμβολή Επαρχιακής οδού Ρόδου-Καλλιθέας προς Κοσκινού έως κόμβο Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου περιοχή EUROMEDICA”.
 3. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Αντικατάσταση λόγω ατυχημάτων και φθαρμένων στηθαίων οδοποιίας και κιγκλιδωμάτων τεχνικών νήσου Ρόδου”.
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Σήμανση-Ασφάλιση οδικού δικτύου Καρπάθου-Κάσου”.
 5. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Καθαρισμός-κλαδέματα Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω”.
 6. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Αποκατάσταση-συντήρηση επαρχιακής οδού υπ’αριθμ. 2 νήσου Κω”.
 7. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Συντήρηση οδών από κεντρικό Λιμάνι προς πλατεία ΠΑΝΑΓΙΑΣ, προς Μανδράκι και προς Αεροδρόμιο Δήμου Μεγίστης”.
 8. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Κατασκευή προβλήτας στη Νήσο Στρογγύλη”.
 9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Λάρδου”.
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 76324 του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός και τάπητας Γηπέδου Λυκείου Ιαλυσού”.
 11. Λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: “Αδειοδότηση Υδατοδρομίων Π.Ν.ΑΙ.”, με α/α συστήματος 63747.
 12. Λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”, με α/α συστήματος 59220.
 13. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο-κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 75477 του έργου: “Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Κάλυμνο”.
 14. Aκύρωση της αριθ. 248/2018 Απόφασης Κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στον 4ο κατά σειρά μειοδοσίας με την έγκριση 3ου Πρακτικού (στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67842 του έργου: “Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά”.
 15. Λήψη απόφασης επί του 4ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: “Μίσθωση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του χλωρίου για την επεξεργασία νερού από το φράγμα Γαδουρά και προμήθεια των χημικών πρόσθετων για τη λειτουργία της Μονάδας”, με α/α συστήματος 57121,1.
 16. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ν. Μήλου”.
 17. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Βελτίωση οδού Χώρας –Μοναστήρι ν. Σικίνου”.
 18. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2018)”.
 19. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)”.
 20. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας (2018)”.
 21. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: “Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)”.
 22. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Πάρου”.
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή Γηπέδου 5×5 στην περιοχή Καμίνια ν. Σύρου”.
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου”.
 25. Έγκριση όρων διακήρυξης για την “Ενοικίαση χώρου και Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην 6η Έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2019 στην Αθήνα και διεξαγωγή παράλληλων εκδηλώσεων στον χώρο της Έκθεσης”.
 26. Έγκριση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) της Περιφερειακής Ενότητας Κω.
 27. Έγκριση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη φύλαξη υλικών και φαρμάκων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κω.
 28. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για ένα έτος.
 29. Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
 30. Ακύρωση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβάδα Δ.Κ. Αρχαγγέλου” και έγκριση πληρωμής εφημερίδων διαγωνισμού (ακύρωση απόφασης υπ’ αριθ. 183/2018 οικονομικής επιτροπής).
 31. Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας  Κυκλάδων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
 32. Τροποποίηση της σύμβασης καθαριότητας για την καθαριότητα των νέων γραφείων του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.
 33. Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 34. Έγκριση υλοποίησης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2019.
 35. Έγκριση διαδικασίας μίσθωσης χώρου για τη στέγαση αποθήκης τροφίμων και ειδών στη νήσο Σύρο.
 36. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 37. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 38. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 39. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 40. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 41. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 42. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 43. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 44. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 45. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού  διαγωνισμού για την “Κατασκευή Εκθεσιακού Περίπτερου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΙΤΒ 2019 στο Βερολίνο (06-10/3/2019)” και των μελών της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών -ενστάσεων- του άνω διαγωνισμού”.
 46. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την “Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΜΙTΤ 2019 στη Μόσχα (12-14/3/2019)” και των μελών της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών –ενστάσεων- του άνω διαγωνισμού”.
 47. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού-Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 48. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού-Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 49. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 50. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης-Ενιαίο στάδιο αποσφράγισης: Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά και Οικονομικών Προσφορών του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών –τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ Σύρου.
 51. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 52. Έγκριση της συμπλήρωσης του Μητρώου εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018″.
 53. Έγκριση ανάθεσης εργασιών, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στη ν. Θήρα, σε περιοχές του ε.ο.δ. Φηρών – Οίας στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ενταγμένης στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Π.Ν.Αι.
 54. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας για τη σίτιση προσφύγων και των Επιτροπών Παραλαβής για τη σίτιση 54 προσφύγων στη Σίφνο, Μήλο και Σύρο από 15/10 έως και 17/10/2018 και έγκριση συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής.
 55. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας για τη σίτιση προσφύγων και των Επιτροπών Παραλαβής για τη σίτιση 10 προσφύγων-μεταναστών στη Σύρο από 25/10 έως και 29/10/2018 και έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής.
 56. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Οριστικών Αναδόχων (2ο Πρακτικό) για την “Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΠΕ Κυκλάδων –Ομάδες 1Α,1Β,1Γ και 1Ε”.
 57. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Οριστικών Αναδόχων (2ο Πρακτικό) για την “Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΠΕ Δωδεκανήσου –Ομάδες 2Γ και 2Δ”.
 58. Δικαστικές υποθέσεις.
 59. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων – Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 60. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 61. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 62. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here