Το Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού βραβεύει τους φετινούς εισαχθέντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Λούλα και Ευάγγελος Νομικός

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, με σημερινή (26/9) ανακοίνωσή του, συγχαίρει θερμά τους μαθητές της Σαντορίνης που πέτυχαν φέτος την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Τιμώντας την προσπάθεια και την απόδοσή τους, η ∆ιοίκηση του Ιδρύματος έχει καθιερώσει την απονομή χρηματικών σπουδαστικών βραβείων με συμβολικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια του Ιδρύματος για ποιοτική άνοδο της ζωής του τόπου.

Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Ιδρύματος και την από 25/09/2018 απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύματος, για το έτος 2018 θα χορηγηθεί συνολικά το ποσό των 10.000,00 €, ως χρηματικό βραβείο ισόποσα στους εισαχθέντες σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, με μέγιστο ποσό 1.000,00 € ανά άτομο, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές για να λάβουν το χρηματικό βραβείο πρέπει:
1. Να κατάγονται από τη νήσο Θήρα ή Θηρασιά
2. Να βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία (*).
3. Να μην έχουν λάβει κατά το παρελθόν ανάλογη χορηγία από το Ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν και να καταθέσουν στα γραφεία του Ιδρύματος, μέχρι τις 31/10/2018, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου ΑΕΙ.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Πιστοποιητικό από τον ∆ήμο Θήρας από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή του ενδιαφερομένου.
4. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας ή Πιστοποιητικό οικονομικής εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε9) και εκκαθαριστικού του ιδίου (εφόσον έχει εισόδημα ή ακίνητη περιουσία) και της οικογένειάς του.

Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν με απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύματος, μετά από εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τελεφερίκ Σαντορίνης, τηλέφωνο 22860 22978, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

* Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο ενδιαφερόμενος ότι βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία είναι:
– Να διαθέτει ο ίδιος ή η οικογένειά του Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας,
ή
1. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ή δύναται να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος των γονέων του, το εισόδημα της οικογενείας του να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 €, προσαυξανόμενο με 3.000,00 € για κάθε πρόσθετο προστατευόμενο μέλος.
2. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι ή δεν δύναται να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος, το ατομικό του εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here