Ο Δήμος Θήρας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ

Για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα” με την κωδική ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg) Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συμμετέχει ο Δήμος Θήρας.

Στο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, συμμετέχουν ο Δήμος Ρόδου (επικεφαλής δικαιούχος), ο Δήμος Θήρας, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick, εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνεδρίαση που έγινε στη Ρόδο στις 23/2.

Οι περιοχές αναφοράς (Ρόδος, Σύρος, Θήρα και Λεμεσός) αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς πόλους με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες και με διαρκές το αίτημα της τουριστικής βιομηχανίας για συνεχή βελτίωση των δημόσιων μεταφορικών υποδομών.


Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πρότυπου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Το έργο περιλαμβάνει την ένταξη ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές με συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού, αντικατάσταση οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενώ συμπληρώνεται από δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.

Το έργο αναμένεται παράλληλα να ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν, προσβλέποντας σε περαιτέρω δράσεις ανάδειξης της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων τόσο στον τομέα των μεταφορών, όσο και στον τομέα των υποδομών και της περιφερειακής ανάπτυξης γενικότερα.

Από το Δήμο Θήρας συμμετείχε στη συνεδρίαση ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Λουκάς Μπελλώνιας.

Print Friendly, PDF & Email