Συνεδριάζει την Τρίτη 24/7 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Την Τρίτη 24 Ιουλίου, ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών: “Αδειοδότηση υδατοδρομίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”.
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης Υλοποίησης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Νοτίου Αιγαίου”.
 3. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας”.
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: “Ασφαλτόστρωση εισόδου Αφάντου”.
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (Αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς) του διαγωνισμού της προμήθειας: “Μίσθωση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του χλωρίου για την επεξεργασία νερού από το φράγμα Γαδουρά και προμήθεια των χημικών πρόσθετων για τη λειτουργία της Μονάδας”.
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο-κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67774 του έργου: “Χλοοτάπητας Γηπέδου Ποδοσφαίρου Έμπωνας”.
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο-κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 71089 του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών”.
 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο-κατακύρωσης του διαγωνισμού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 71206 του έργου: “Δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας”.
 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Φύτευση δενδρυλλίων στην Κάλυμνο για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας”.
 10. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της επαρχιακής οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος νήσου Κω”.
 11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Αποπεράτωση μονάδας σφαγείων Ν. Κάσου”.
 12. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας με διαπραγμάτευση (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2017)”.
 13. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Συντήρηση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων”.
 14. Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής ενότητας Ρόδου, προϋπολογισμού 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος.
 15. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016”  – Υποέργο 3: Είδη τροφίμων για τον φορέα ΠΕ Καλύμνου – Καρπάθου (Νο 54).
 16. Ακύρωση ανάθεσης που αφορά την “προμήθεια τριακοσίων (300) μέτρων φορητής μεταλλικής περίφραξης οριοθέτησης κυκλοφορίας πεζών”, και περιλαμβάνεται ως δαπάνη α/α 28, αριθμ. απόφασης 161/2018 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 17. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια led φωτιστικών δρόμου Περιφερειακής Ενότητας Τήνου.
 18. Διάθεση προς χρήση αυτοκινήτων στον Δήμο Μήλου.
 19. Δέσμευση πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 22. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 23. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 24. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 25. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 26. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 27. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 28. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 29. Έγκριση δαπάνης για τη διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου CNN International.
 30. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/07/2017 – 31/12/2017 (θέμα από αναβολή).
 31.  Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 32. Έγκριση ανάθεσης Δαπανών για τη μεταφορά διαφόρων προϊόντων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ.
 33. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 34. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 35. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 36. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη συνδιοργάνωση Περιφερειακού φόρουμ με τον διεθνή οργανισμό Peace and Sport.
 37. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 38. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης οριστικού αναδόχου (2ο πρακτικό) για την “Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (Επινώτιων Πυροσβεστήρων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.
 39. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: “Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου” (Διαδικασία διαπραγμάτευσης με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα υλικών) και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών.
 40. Δικαστικές υποθέσεις.
 41. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 42. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 43. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 44. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here