7.1 C
Santorini
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Δήμος Θήρας: Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου

Πρωτοσέλιδα

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου, με σκοπό την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας.

Το προσφερόμενο μίσθιο πρέπει:

 1. Να βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη ή ίση των 4.000 μέτρων από την κεντρική πλατεία των Φηρών.
 2. Να έχει πρόσωπο σε κεντρική οδό ή εύκολη πρόσβαση στο οδικό δίκτυο, και μάλιστα σε σημείο που δεν παρατηρείται συνήθως κυκλοφοριακή συμφόρηση.
 3. Να έχει μικτή στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων ογδόντα (1.580) τετραγωνικών μέτρων και ελεύθερο (μη στεγασμένο) χώρο περιμετρικά του κτίσματος συνολικού εμβαδού τουλάχιστον δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τετραγωνικών μέτρων.
 4. Να είναι νόμιμο από πολεοδομικής άποψης και κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του, άλλως να δύναται να αλλάξει χρήση με έκδοση άδειας δόμησης ως χώρος γραφείων ή/ και διοίκησης ή / και χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τα εδάφια 3, 4, 5 και 10 της παραγράφου Β του άρθρου 1 του Π.Δ./23.02.87 (ΦΕΚ-166/Δ’/1987) ως ισχύει, και τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.4269/14 ως ισχύει. Η πολεοδομική νομιμότητα συνίσταται στην ύπαρξη οικοδομικής άδειας για κάθε εγκατάσταση και διαμόρφωση, για τις οποίες απαιτείται έκδοσή της, ή, σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών, στην υπαγωγή αυτών σε καθεστώς νομιμοποίησης ή διευθέτησής τους με εξόφληση του 30% του επιβληθέντος προστίμου.
 5. Να είναι στατικά επαρκές για την προβλεπόμενη χρήση του και η στατική του επάρκεια να βεβαιώνεται αρμοδίως ή να προκύπτει νόμιμα.
 6. Να διαθέτει τους εξής χώρους, ή να μπορεί να διαρρυθμιστεί έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι εξής χώροι: α) γραφείο 80 τ.μ. για την υπηρεσία περιβάλλοντος, β) γραφείο 55 τ.μ. για την υπηρεσία καθαριότητας, γ) γραφείο 80 τ.μ. για γραφείο κίνησης, δ) τρία γραφεία 25 τ.μ. έκαστο για γραφεία συνεργείων (ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ελαιοχρωματιστών), ε) χώρος 170 τ.μ. για γραφεία της κοινωνικής υπηρεσίας, στ) χώρος 170 τ.μ. για γραφεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζ) χώρος 450 τ.μ. για αποθήκη, η) χώρος 350 τ.μ. για αίθουσα και γραφεία του δημοτικού συμβουλίου, θ) χώροι υγιεινής (WC) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Δ/νσης Υγείας.
 7. Να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
 8. Να διαθέτει χώρο με επαρκή φωτισμό και αερισμό για όλους τους χώρους κύριας χρήσης και για τον σκοπό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί.
 9. Να είναι ή να μπορεί να καταστεί προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με κείμενες πολεοδομικές διατάξεις (εγκ. ΥΠΕΚΑ 9/2012, α.π.29467/13-06-2012, ΦΕΚ 79/Α/2012∙ Ν.4030/11 και Ν.4067/12 ως ισχύουν· ΥΑ ΥΠΕΚΑ 52487/16-11-2001, ΦΕΚ-18/Β’/15-01-2002, ως ισχύει).
 10. Να διαθέτει ελεύθερο και ανεμπόδιστο ύψος τουλάχιστον 2,50 μ. κατ’ ελάχιστον και χωρίς παρέκκλιση στους χώρους κύριας χρήσης και 2,30 μ. στους χώρους βοηθητικής χρήσης, ανεξαρτήτως των λοιπών προδιαγραφών κύριας χρήσης, επιτρεπόμενης ενδεχόμενης ψευδοροφής για την κάλυψη Η/Μ εγκαταστάσεων, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 2,20 μ.
 11. Να διαθέτει επαρκή εγκατάσταση αποχέτευσης, και σε περίπτωση που διέρχεται από το ακίνητο το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να είναι συνδεδεμένο με αυτό.
 12. Να διαθέτει επαρκή παροχή ηλεκτρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης, καταθέτοντας στο πρωτόκολλο του Δήμου Θήρας έγγραφη αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκηρυσσόμενη δημοπρασία και αντίγραφά της παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Αιρετών Οργάνων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00, Φηρά θήρας, τηλ. 2286360195, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιωάννης Λαμπράκης.

Διαφήμιση

Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ροή ειδήσεων

Γενική αργία την Τρίτη 25/1 – Ποιες περιοχές αφορά

Ημέρα γενικής αργίας κηρύχθηκε η Τρίτη 25/1 για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.