Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομών ύδρευσης δημοπρατείται από τη ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας στις 28 Δεκεμβρίου 2018. Πρόκειται για το έργο με τίτλο “Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας” συνολικού προϋπολογισμού 3.271.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα την εγκατάσταση νέων βαρυτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου 30 χλμ. για την υδροδότηση των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγίου Γεωργίου, Εξωμύτη και του αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας Θήρας.

Παράλληλα προβλέπει την κατασκευή τριών πηγαδιών – αντλιοστασίων θαλασσινού νερού στην περιοχή Περιβόλου και δίδυμων καταθλιπτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου μεταφοράς 2.650 μέτρων για την μεταφορά του θαλασσινού νερού έως τις νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης Εμπορείου και την μεταφορά του παραγόμενου πόσιμου νερού στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Εμπορείου Θήρας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” και αποτελεί το ένα υποέργο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: “Ύδρευση Εμπορείου Θήρας” και Κωδικό ΟΠΣ 5027242.

Στα πλαίσια της ανωτέρω ενταγμένης πράξης θα ακολουθήσει σύντομα και η δημοπράτηση δύο ακόμα μονάδων αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας παραγωγής 2.000 m3 ανά ημέρα και προϋπολογισμού 1.984.000,00 €.

“Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω ενταγμένης πράξης επιλύεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νησιού και διασφαλίζεται η υδροδότηση με αφαλατωμένο πόσιμο νερό όλων των οικισμών της νότιας Σαντορίνης” επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΘ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here