Εγγραφή επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων στο e-Μητρώο

Το Λιμεναρχείο Θήρας, με ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει ότι την 15/11/2018 τέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο τουριστικών πλοίων (e-Μητρώο) του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α 92). Η αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο των ήδη νηολογημένων ή εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των ήδη χαρακτηρισμένων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, καθώς και των ήδη δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου, δηλαδή έως και την 15/5/2019.

Σύμφωνα με σχετική Διαταγή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

Α. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής

 • Έως και την 15/5/2019 τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής δύνανται να δραστηριοποιούνται:
  α) Με την ήδη υπάρχουσα εν ισχύ άδεια του ν. 4256/2014 ή του ν. 2743/99 ή
  β) με την υπάρχουσα ως άνω άδεια η οποία φέρει σημείωση αναφορικά με την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο e-Μητρώο και η οποία ισχύει μέχρι την οριστική καταχώριση του πλοίου στο e-Μητρώο και τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταχώρισης ή
  γ) με την Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης στο e-Μητρώο.
 • Από την 16/5/2019 και μετά, τα παραπάνω πλοία δύνανται να δραστηριοποιούνται
  α) Με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης στο e-Μητρώο ή
  β) με την άδεια του ν. 4256/2014 ή του ν. 2743/99 η οποία φέρει σημείωση αναφορικά με την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο e-Μητρώο και η οποία ισχύει μέχρι την οριστική καταχώριση του πλοίου στο e-Μητρώο και τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταχώρισης.

Β. Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

 • Έως και την 15/5/2019 τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δύνανται να δραστηριοποιούνται:
  α) Με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης στο e-Μητρώο ή
  β) με την απαιτούμενη στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 δήλωση στη Λιμενική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης των θαλασσίων ταξιδιών τους
 • Από την 16/5/2019 και μετά, τα παραπάνω πλοία δύνανται να δραστηριοποιούνται:
  α) Με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης στο e-Μητρώο ή
  β) με την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο e-Μητρώο.

Επιπλέον, το Λιμεναρχείο Θήρας επισημαίνει επίσης ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν στα τουριστικά ημερόπλοια (πριν ή μετά την 15/5/2019) απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης στη Λιμενική Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης του θαλασσίου ταξιδιού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης καταχώρισης στο e-Μητρώο όλων των παραπάνω επαγγελματικών πλοίων είναι η προηγούμενη εμπρόθεσμη συμπλήρωση και προσωρινή αποθήκευση των απαιτούμενων στοιχείων στο e-Μητρώο και η σχετική εκτύπωση.

Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής άνω των επτά μέτρων, η παραπάνω εμπρόθεσμη συμπλήρωση/προσωρινή αποθήκευση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας προθεσμίας (από 15/11/2018 έως και 15/5/2019).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.aade.gr/polites/mitroo-ploion.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here