Καίρια λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα των συνταξιούχων μικροπαραγωγών αγροτικών προϊόντων έδωσε η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννη Βρούτση, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων.

Με ειδική τροπολογία–προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας (ΜΕΡΟΣ Β Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις) Άρθρο 11, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων  πριν λίγες ημέρες, προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση δε μειώνεται το ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ή των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτροφών, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1/6/2020.

Η θετική αυτή εξέλιξη, δεν προήλθε τυχαία. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ε.Σ.Θ.Π., οφείλεται σε μια σειρά άμεσων και στοχευμένων ενεργειών της Διοίκησής της, με αφετηρία το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης που κοινοποίησε στις 14/7/2019, με το οποίο ζητούσε την κατάργηση της ποινής αφαίρεσης ποσού από τη σύνταξη των μικροπαραγωγών αγροτικών προϊόντων. “Μέσω αυτής της παρέμβασης, αποφεύχθηκε ο κίνδυνος εγκατάλειψης των καλλιεργειών σε όλη την ελληνική περιφέρεια που διατηρούνταν από μικροπαραγωγούς, γεγονός που θα είχε αρνητικές συνέπειες στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην παραγωγή και στις τοπικές κοινωνίες”, επισημαίνει η Ε.Σ.Θ.Π.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here