Νέα παράταση για την κατάταξη των ξενοδοχείων

Ρυθμίσεις για τα παραδοσιακά.

Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κ. Έλενας Κουντουρά τροποποιείται εκ νέου η με αριθμό 216/08-01-2015 απόφαση της περί “Καθορισμού τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων”, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10-10-2016 και 21654/22-11-2017 όμοιες αποφάσεις.

Με το άρθρο 10 της νέας απόφασης αναστέλλεται η λήξη της προθεσμίας επανακατάταξης των ξενοδοχείων, σε κατηγορίες αστέρων, μέχρι την 31/10/2019 και παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) μέχρι την ίδια ημερομηνία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης.

Στην απόφαση επίσης, μεταξύ άλλων, όριζεται ότι για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (παραδοσιακά), επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις – εμβαδά κατ’ ανώτατο όριο της τάξης του 40% στους κοινόχρηστους χώρους για τα ξενοδοχεία μέχρι 10 δωματίων, 30% για τα ξενοδοχεία μέχρι 20 δωματίων και 20% για τα ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων και κατά 15% στα δωμάτια – διαμερίσματα.

Για τα παραδοσιακά καταλύματα ορίζεται επίσης ότι ο ελάχιστος αριθμός μορίων, βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων, που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων είναι για 5* 4800, για 4* 3500, για 3* 2800, για 2* 1800 και για 1* 1100.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here