Από τους Δήμους πλέον οι άδειες για υπαίθριο εμπόριο

Μέχρι 31/3 η προθεσμία για τα νέα έντυπα αδειών

Από τις Περιφέρειες στους Δήμους έχει περάσει πλέον η αρμοδιότητα για έκδοση νέων αδειών για πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο, όπως και η θεώρηση-ανανέωση των παλιών αδειών. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούνταν στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της αποστέλλονται ή έχουν αποσταλεί ήδη στον Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι αδειών πλανόδιου εμπορίου (στάσιμου και υπαίθριου) θα πρέπει άμεσα μέχρι τις 31/3 να απευθυνθούν στον Δήμο όπου απεστάλη ο φάκελός τους, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν νέα έντυπα αδειών.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων και ο πίνακας των αδειούχων είναι διαθέσιμος εδώ.

Print Friendly, PDF & Email