Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και ΛΤ Θήρας για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου

Στην υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων με τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Θήρας και Μυκόνου, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία μελέτης, κατασκευής, αδειοδότησης και λειτουργίας των υδατοδρομίων σε Σαντορίνη και Μύκονο.

Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές. Διαμορφώνει δε μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές κοινωνίες.

Σε ό,τι αφορά τη Σαντορίνη, η σύμβαση υπεγράφη με τον Πρόεδρο του ΛΤΘ κο Ηλία Πελέκη για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη Θήρας”. Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως και αυτής για τη Μύκονο, ανέρχεται στο ενδεικτικό και ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Με βάση τα προβλεπόμενα από τις δύο Προγραμματικές Συμβάσεις, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας υλοποίησης των έργων, αναλαμβάνει:

  • Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούμενων Τεχνικών Μελετών και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοδρομίων.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τον σταθμό προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης υδροπλάνων.
  • Το κόστος για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοδρομίων.

Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Σαντορίνης και Μυκόνου, ως κύριοι των δύο αντίστοιχων έργων, αναλαμβάνουν να προσδιορίσουν και να διαθέσουν χώρο –για τις ανάγκες χωροθέτησης– εντός του λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεων μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη λειτουργία των σταθμών προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης υδροπλάνων (ΣΠΑΥ). Ο χώρος δημιουργίας ΣΠΑΥ θα επιλεγεί κατόπιν πρότασης-υπόδειξης των Δημοτικών Λιμενικών ταμείων Μυκόνου και Θήρας και σε συνεργασία με τους μελετητές.

Η διάρκεια των δύο Προγραμματικών Συμβάσεων είναι 30 ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή τους.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here