Λιμενικό Ταμείο Θήρας: Αιτήσεις για ελλιμενισμό επαγγελματικών σκαφών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 21/1/2019 έως και την Παρασκευή 15/2/2019 θα υποβάλλονται αιτήσεις ελλιμενισμού επαγγελματικών σκαφών περιοχής ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Θήρας, είναι να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δ.Λ.Τ. Θήρας για τα προηγούμενα έτη. Για τα σκάφη που θα εγκριθεί ο ελλιμενισμός τους, θα πρέπει εντός 10 ημερών από την έγκριση να προσκομιστεί στο Δ.Λ.Τ. Θήρας εγγύηση παρεχόμενων υπηρεσιών για νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και ο διακανονισμός παραλαβής αποβλήτων πλοίων με την ανάδοχο εταιρεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω email στο dlthiras@gmail.com, σκαναρισμένη και με γνήσιο υπογραφής.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here