Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Πρόσκληση για νέες άδειες ταξί ή μετατροπή υφιστάμενων αδειών

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνονται τα εξής:

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 17494/1302/8-2-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΜΠ7ΛΞ-ΟΓΧ) απόφασης Περιφερειάρχη με θέμα: “Καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) – χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο για το έτος 2019” εκδόθηκαν οι ακόλουθες προσκλήσεις:

Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων η αριθ. 17623/1319/8-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΜΥ7ΛΞ-3ΨΚ) με θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων”.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας εδώ.

Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου η αριθ.3854/8-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ3Κ7ΛΞ-ΛΔΝ) με θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου”.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας εδώ.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here