Το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη Σαντορίνη

Θα εξυπηρετεί Μεσαριά, Βόθωνα, Αγία Παρασκευή, Μονόλιθο, Καμάρι, Μέσα Γωνιά, Έξω Γωνιά, Πύργο Καλλίστης και Μεγαλοχώρι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη Σαντορίνη.

Ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος στο χώρο των εργασιών τοποθέτησης αγωγών για τις ανάγκες της μονάδας αφαλάτωσης

Πρόκειται για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης, στην Αγία Παρασκευή, σε έκταση ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, στο νοτιοδυτικό άκρο του Αεροδρομίου Θήρας, που θα μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο και θα μπορεί να παράγει 5.000 κυβικά πόσιμου νερού την ημέρα, με δυνατότητα να φτάσει μελλοντικά στα 7.500 κυβικά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.000.000 €.

Εκτός της μονάδας αφαλάτωσης, το έργο περιλαμβάνει επίσης την πρόσληψη νερού από την ανοικτή θάλασσα μέσω αγωγού που θα βρίσκεται υποθαλάσσια, το αντλιοστάσιο υδροληψίας και τον καταθλιπτικό αγωγό, δηλαδή τον αγωγό που μεταφέρει το θαλασσινό νερό στον χώρο της μονάδας αφαλάτωσης.

Τέλος θα υπάρχει και ένα αντλιοστάσιο που θα μεταφέρει το πόσιμο πλέον νερό προς τους οικισμούς που θα εξυπηρετούνται από αυτό και προς τα καταθλιπτικά δίκτυα ύδρευσης έως τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ που υπάρχουν μέχρι τώρα.

Το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ύδρευσης των οικισμών Μεσαριάς, Βόθωνα, Αγίας Παρασκευής, Μονόλιθου, Καμαρίου, Μέσα Γωνιάς, Έξω Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου.

 

 

Τα κύρια μέρη της μονάδας αφαλάτωσης που κατασκευάζεται είναι:

  1. Τμήμα υδροληψίας θαλασσινού νερού με υποθαλάσσιο αγωγό και αντλιοστάσιο θαλάσσης.
  2. Τμήμα προεπεξεργασίας του νερού τροφοδοσίας.
  3. Τμήμα παραγωγής και μετεπεξεργασίας αφαλατωμένου νερού.
  4. Τμήμα αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού, αποτελούμενο από αντλιοστάσιο μεταφοράς και τους καταθλιπτικούς αγωγούς ύδρευσης έως τις υφιστάμενες υποδομές των εξυπηρετούμενων οικισμών.
  5. Σύστημα χημικών καθαρισμών των μεμβρανών.
  6. Τμήμα παραγωγής (Η/Ζ) και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  7. Τμήμα αυτοματισμών – ελέγχου, για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης και των ασύρματο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό της μονάδας.
  8. Βοηθητικές εγκαταστάσεις και εργαστηριακός εξοπλισμός (Χημείο).
  9. Ολοκληρωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου αφαλάτωσης, που θα περιλαμβάνουν το κτίριο διοίκησης, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παραγωγής πόσιμου νερού, τις δεξαμενές θαλασσινού νερού, τις δεξαμενές πόσιμου νερού, το κτίριο υποσταθμού και τον χώρο του Η/Ζ.

Το έργο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο εργοστάσιο αφαλάτωσης που έχει δημοπρατηθεί σε όλη την Ελλάδα και ένα από τα πιο σημαντικά έργα που γίνονται στη χώρα, στον χώρο της αφαλάτωσης, λόγω της έκτασης και δυναμικότητάς του.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here